มุฑิตาจิตครูเกษียณราชการครูศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซง

วันที่โพสต์: 24 ก.ย. 2016, 2:10:58

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมมุฑิตาจิตครูเกษียณราชการในปี2559ของศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าโดยสวัสดิการหนองนาแซงซึ่งโรงเรียนมีครูเกษียณ2ท่าน ที่ห้องแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง จ.ชัยภูมิ