ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมผู้กำกับลูกเสือ

วันที่โพสต์: 26 ต.ค. 2016, 14:40:35

นายสันติ สีน้อยขาวขาวร่วมกับวิทยากรหลักสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ให้การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

SS.BTCของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ