การดูแลสถานที่และเฝ้าระวังโรคติดต่อ

วันที่โพสต์: 11 มี.ค. 2020, 3:03:26

คุณหมอประนอม ขลังวิชา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสCOVID 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 มีนาคม 2563 และกิจกรรมBig cleaning day เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 มีนาคม 2563