การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่โพสต์: 18 ก.ย. 2016, 14:25:19

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการปลูกฝังให้นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันพระทั้งปฐมวัย ขั้นพื้นฐานรวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติไทย