กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์: 7 ก.พ. 2017, 6:40:49

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.พงษ์สิทธิ์ โชคนิมิตร ซึ่งอยู่กับยาย2คน