ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่โพสต์: 25 ส.ค. 2016, 3:59:56

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมและสอบถามผู้ปกครอง

เรื่องการเรียนการสอนโดยจะจัดครูมาสอนในช่วงเวลาว่างโดยใช้สื่อการสอนผ่านช่องอินเตอร์เน็ตและแบบฝึกการเรียนการสอน