การพัฒนาร่วมกันกับ อบต.หนองนาแซง

วันที่โพสต์: 18 เม.ย. 2018, 10:41:32

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ทำMOUกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงในการสนับสนุนการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 40,000 บาทโครงการสุดท้ายคือโครงการธนาคารขยะ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงานทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกหลานครับ 28 มีนาคม 2561