การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 13 มี.ค. 2019, 2:51:43

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดอบรมการพัฒนารูแบบการเรียนการสอนSTEM Education เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงแรมพวงเกษมรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 11 มีนาคม 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผอ.สพป.ชย.1เป็นประธาน