ทดสอบข้อสอบกลางนักเรียน (LAS)

วันที่โพสต์: 28 ก.พ. 2018, 5:49:04

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์คณะกรรมการควบคุมห้องสอบทำการทดสอบข้อสอบกลางนักเรียนชั้นป2 4 5 ประจำปีการศึกษา2560 พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561