กิจกรรมทันตสุขภาพรักการแปรงฟัน

วันที่โพสต์: 5 ก.ย. 2016, 14:45:33

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นำนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพการแปรงฟันนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าและชมนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพฟันตำบลบุ่งคล้าโดยมีผอ.โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี 5 กันยายน พ.ศ.2559