ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-5

วันที่โพสต์: 24 พ.ค. 2017, 14:11:34

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณหน้าห้องเรียนให้น่าเรียนเพื่อความสนใจของนักเรียนและได้ความร่วมมือจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก ม.ราชภัฎชัยภูมิช่วยจัดทำ