ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่โพสต์: 12 ก.ย. 2016, 13:17:12

นายสันติ สีน้อยขาวและคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาการพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4และการเตรียมงานวันเกษียณราชการของครูในโรงเรียนในวันที่12 กันยายน 2559