กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 2 ธ.ค. 2016, 4:14:56

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมแบ่งพื้นที่สีรับผิดชอบในช่วงเช้าโดยทำความสะอาดเป็นกลุ่มสีช่วยกันทำความสะอาดทุกวันเพื่อให้โรงเรียนปลอดขยะมีความสะอาดในโรงเรียนทุกวันและมีการจัดการแยกขยะในโรงเรียน