บริการสาธารณสุขในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 2 ส.ค. 2017, 7:37:26

การให้บริการสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ6จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองนาแซง 2สิงหาคม 2560