การนำเสนอผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ที่กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ 17-18 ตุลาคม 2561

วันที่โพสต์: 25 ต.ค. 2018, 15:03:25

วันที่17-18 ตุลาคม 2561กิจกรรมเสวนาทางวิชาการต่อและผลจากการมุ่งมั่นในการทำงานของครูทุกคนจนได้รับรางวัลที่1จากการประกวดกิจกรรมbest practice ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ครับ ปีหน้าพบกันใหม่