ศิษย์เก่าทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่โพสต์: 3 ก.ย. 2016, 15:14:20

นายคฑาวุฒิ อินชนะและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ทำบุญเลี้ยงข้าวมันไก่และน้ำหวานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ในวันที่ ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2559 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือทางโรงเรียนและดูแลเด็กนักเรียนในชุมชนของเราขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าด้วยดี