กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่โพสต์: 23 ส.ค. 2016, 6:58:56

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหลังนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกวันเพื่อให้เด็กสามารถอ่านและจับใจความได้