คณะกรรมการคุมสอบของกศน.ในการสอบปลายภาคปี2559ภาคเรียนที่ 1

วันที่โพสต์: 18 ก.ย. 2016, 14:32:11

นายสันติ สีน้อยขาว ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่สนามสอบโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559