การเรียนรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2017, 8:03:42

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยการสำรวจและการตัดแยกขยะเพื่อให้เรียนวิธีการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดและมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน