พสน.ตรวจวันวาเลนไทน์

วันที่โพสต์: 21 ก.พ. 2018, 13:31:49

การให้ความรู้กับนักเรียนและการนำคณะกรรมการสภานักเรียนออกตรวจวันวาเลนไทน์เพื่อนักเรียนเข้าใจและจะไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นายสันติ สีน้อยขาว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้ความรู้และออกตรวจสถานที่ต่างๆในชุมชนโดยมีสภานักเรียนและผู้แทนครูเข้าร่วมกิจกรรม