การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่โพสต์: 21 ก.ย. 2017, 7:44:32

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ตัวแทนนำเสนอbest practice ในนามอีสานตอนล่าง ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15-16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร