กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปี4มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 2 ส.ค. 2017, 3:36:49

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่4ให้กับนักเรียนตามข้อตกลงการพัฒนาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 24 ก.ค.2560