ร่วมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: 27 ก.ย. 2016, 13:22:17

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้ร่วมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ

จำนวน ๓ ท่านที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕ สมัยเคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙