กิจกรรมการเรียนการสอน IT

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 13:44:38

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการศึกษาค้นคว้าทาง internet โดยใช้tablet ให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ค้นคว้า