การประชุมครูวิชาการกลุ่มศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า

วันที่โพสต์: 10 ม.ค. 2017, 13:23:32

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ม.3 การทดสอบO-net ปีการศึกษา2559 พร้อมกับครูวิชาการกลุ่มแต่ละสาระของทุกโรงเรียนภายในศูนย์ ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 9 มกราคม พ.ศ.2560