กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป.5

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 13:38:25

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง การเกิดหมอก เมฆและฝน มีการทดลองตามกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง