การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนSTEM ศึกษา

วันที่โพสต์: 26 ธ.ค. 2016, 14:18:00

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ยึดหลัก STEM ศึกษามีการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และทดลองจริงๆและได้รับการปฎิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลองชั้นป.6