การติดตามโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 13:14:40

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ประจำโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVโดยมีนายประเมิน บุญเสนา และดร.อภิชาติ พรหมฝาย ศน.สพป.ชัยภูมิเขต 1ออกติดตามและมอบtabletให้กับโรงเรียนเพิ่อเป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านIT