การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6

วันที่โพสต์: 27 พ.ค. 2017, 14:17:53

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป.6การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทดลองในการปฏิบัติจริง