รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET 61สูงกว่าระดับประเทศ

วันที่โพสต์: 12 ม.ค. 2020, 1:58:14

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 และรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ขอบคุณคุณครูนักเรียน ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมทุกคน วันที่ 8 มกราคม 2563