การอบรมการกรอกข้อมูล SAR

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 13:06:01

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ของระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา"โปรแกรม QAMS