นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: 17 ก.ย. 2018, 14:34:19

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “การเรียนรู้กับครูต่างชาติ”โดยมีนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์กรุงเทพมหานครฯ ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในสกอ.และคุณครูที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านซับสีทองและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลับอุบลราชธานีและต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ. 14 กันยายน 2561