รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัย

วันที่โพสต์: 6 ธ.ค. 2019, 13:38:05

นายสันติ สีน้อยขาวเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562

ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ประธานการสัมมนากล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการ โรงเรียนปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น