ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: 23 ก.พ. 2017, 14:03:49

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษครั้งที่ ๑ ตามโครงการ"พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง" โดยมีนักศึกษามาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐