วันที่โพสต์: 20 ก.ย. 2019, 2:03:53

วันนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีbest practice ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนอำเภอเมืองชัยภูมิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 กันยายน 2562