การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: 13 ก.ย. 2017, 11:01:56

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าและตอนเที่ยงในวันจันทร์เป็นการฝึกภาษาร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิทุกวันทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก