การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่โพสต์: 21 ก.พ. 2018, 14:28:52

นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว นำนักเรียนกรอกน้ำหมักชีวภาพและนำไปผสมรดน้ำผักและผลไม้เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติและทำน้ำหมักเป็นการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2561