การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2016, 2:30:18

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติจริงทุกคน