การบริหารจัดการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์: 5 ส.ค. 2017, 7:54:59

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการจัดการขยะร่วมกับชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงโดยมีอสม.ตัวแทนนักเรียน ครูผู้บริหาร ผู้นำชุมชน 5 ส.ค.60