กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียน

วันที่โพสต์: 29 พ.ย. 2016, 12:40:49

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวาลารู้ในกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันและการวาดภาพระบายสีให้กับนักเรียนทุกคนเพิ่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียน