ประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 21 มิ.ย. 2019, 6:48:15

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามแนวทางประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง