พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2017, 12:59:30

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา