กิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2019, 8:18:24

26 มิถุนายน 2562 วันสุนทร(ภู่)และวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนทุกคน