การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

วันที่โพสต์: 21 มิ.ย. 2019, 6:40:48

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ"โครงการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2562