จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

วันที่โพสต์: 22 พ.ย. 2016, 13:41:37

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89