กิจกรรมTO BENUMBER ONE

วันที่โพสต์: 6 ก.พ. 2019, 3:38:35

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและร่วมจัดตั้งชมรม TO BENUMBER ONE ในโรงเรียน