อบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่

วันที่โพสต์: 13 ก.ย. 2017, 11:34:49

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่โดยมีคณะครูภายในศูนย์เขครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าเข้าร่วมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมเขต ๑