การลงนามข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกัน(MOU)

วันที่โพสต์: 10 ก.พ. 2017, 8:05:37

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการพัฒนาการเรียนการสอนตามโคงการ"พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 19 มกราคม 2560