ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: 21 มิ.ย. 2019, 7:04:05

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นประเพณีทุกๆปีเพื่อรำลึกถึงครู-อาจารย์ในโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรให้ครูที่มีผลงานดีเด่นในการสอบ O-NETและ NT สูงปีการศึกษา2561โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562