ชุมชนมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2019, 11:55:36

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ขอขอบคุณ คุณรุนณี กาชัยที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนให้นักเรียน จำนวน 11 ทุนๆละ 500 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ทางโรงเรียนขอขอบคุณแทนลูกๆนักเรียนทุกคนครับ